TIETOKONEAPUA

Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 13.09.2019. Viimeisin muutos 31.07.2020.

 

1. Rekisterinpitäjä

Tietokoneapua Jonni Nieminen, Viertolantie 18 A7, 11120 Riihimäki

Muut yhteystiedot

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jonni Nieminen, jonni.nieminen@live.fi, 0452576850

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja.

Tietojä käsitellään vain tarkoituksenmukaisesti yhteydenpitoon asiakkaisiim sekä laskutukseen ja kirjanpitoon. 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Nimi, yhteystiedot, tilattu palvelu

Tiedot säilytetään webbihotellin suojatulla palvelimella sekä laskutuksen hoitavan OP-kevytyrittäjyys rekisterissä / kirjanpidossa.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötiedot luovutetaan ainoastaan laskutuksen hoitavalle Pivo Wallet Oy (OP-kevytyrittäjä)

He käsittelevät tietoja oman tietosuojaasetuksen mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Meidän palvelimista vastaa Zoner Oy

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle (asiakaspalvelu@tietokoneapua.com). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

 

11. Uutiskirjeen tilaaminen ja yhteydenottolomake

Jos otat meihin yhteyttä verkkosivujen kautta tai tilaat uutiskirjeemme tietoja joita sinusta jää tietoomme on lomakkeissa mainitut asiat: Nimesi, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Näitä tietoja emme luovuta eteenpäin kenellekkään. Tiedot sijaitsevat zoner.fi palveluntarjoajan sähköpostipalvelimella. Tarvittaessa voit poistua postituslistaltamme sähköpostista löytyvästä linkistä. Sähköpostiosoitetta voidaan käyttää markkinointi tarkoitukseen maksimissaan kerran (1) kuukaudessa. Kuitenkin poikkeuksia saattaa esiintyä mutta markkinointi sähköpostitse ei ole meidän pääasiallinen kanava.

 

12. Evästeet sivustolla

 

Käytetyt evästeet voivat olla pitkä- tai lyhytkestoisia. Pitkäkestoiset evästeet pysyvät tallessa sille asetettuun aikarajaan asti. Pysyviä evästeitä käytetään mm. tukemaan kaupan toiminnallisuutta sekä sivuston sisäisen haun parantamiseen.

 

Lyhytaikaiset (ns. istuntokohtaiset) evästeet tallentuvat vain verkkosivustolla vierailun ajaksi käyttäjän laitteelle. Lyhytaikainen eväste häviää heti, kun verkkoselain suljetaan.

 

Kolmasien osapuolien käyttö sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Käytämme kävijätietojen analysointiin, markkinoinnin uudelleenkohdistamiseen ja bannerimainontaan sellaisten ulkopuolisten tahojen palveluja, jotka käyttävät sivustoillamme evästeitä. Tällaisia palveluntarjoajia ovat seuraavat tahot:

 

Google Analytics: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Facebook: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA

Instagram: Instagram HQ, 200 Jefferson Dr, Menlo Park, CA 94025, USA